måndag 30 december 2013

Bergvärme

Bergvärme
Bergvärme


För ett varmt hem behövs mer än bara ett par fönster av hög kvalitet.Bergvärme bygger på idén att utnyttja den gratisvärme som finns i berggrunden. En dubbelvikt slang med vatten, blandat med glykol eller sprit, förs ner i ett ungefär 150 meter djupt och cirka en decimeter brett borrhål. Slangen ansluts till en värmepump som placeras i källaren. Värmepumpen omvandlar sen energin från berggrunden till varmvatten som cirkulerar i husets elementsystem.
Värmepumpen klarar ensam att försörja husets totala värmebehov så länge utomhustemperaturen håller sig över ett par minusgrader. Därmed täcker den 80 - 90 procent av husets totala årsbehov av värme och varmvatten. Vid behov kopplas en elkassett eller husets befintliga panna in automatiskt som ett komplement till värmepumpen.


Ett komplett system brukar kosta mellan 40.000 - 80.000 kronor inklusive installation och borrning. När installationen väl är gjord är det bara den el som driver pumpen samt den el som krävs för den kompletterande värmen under kalla dagar som kostar pengar.

Den allra första man ska kolla är om man kan installera bergvärme på sin tomt, de flesta kan faktiskt det. Fråga hos en återförsäljare, de vet om det är möjligt. Därefter måste man få ett tillstånd från sin kommun för att få borra. Innan man beställer en värmepump bör man också titta över den el- eller oljepanna man har idag. Har man en panna som inte är äldre än femton år bör man tänka på att man kan ansluta den till värmepumpen och använda den som kompletterande energikälla istället för att bekosta en elkassett. Fast de flesta som byter till bergvärme gör det oftast när det är dags att slänga ut en utsliten panna. Då belastas kalkylen bara av merkostnaden för ett bergvärmesystem jämfört med vad en vanlig ny panna kostar.
Normalt brukar man räkna med att sänka energiförbrukningen med 50 - 75 procent och oftast har installationen betalat sig själv inom tio år. Begär kalkyler och offerter från flera olika återförsäljare för att ta reda på om bergvärme kan vara lönsamt för dig.

Man rekommenderar en värmepump som täcker ungefär hälften av husets maximala effektbehov för uppvärmning. Ett medelstort småhus ska, enligt den tumregeln, ha en värmepump som avger ungefär fyra kilowatt eftersom huset förbrukar cirka åtta kilowatt den kallaste vinterdagen. En för stor pump drar onödigt mycket el och slits fortare eftersom den måste slå till och från oftare. Det är också viktigt att välja en pump med ett miljövänligt köldmedium.

När systemet väl är installerat bör du genast kontrollmäta hur mycket du sänkt din energiförbrukning. Anmäl också din nya energiförbrukning till din elleverantör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar